Documentation

Webhook API

JivoChat sisteminde ziyaretçiler ile ilgili çeşitli etkinlikler hakkında bildirim almak için Webhookları (Web Kancaları) kullanın. Uygulamanızda, ilgili kanal ayarlarında, Geliştiriciler için Entegrasyon Ayarları kısmında, bir olay gerçekleştiğinde istek göndermek için bir HTTP(S) URL’si belirleyebilirsiniz.

POST isteği, JSON nesnesindeki olay bilgileriyle birlikte bir gövde olarak belirtilen URL’ye gönderilir.

Olay türü, 'event' yapısının event_name alanında belirtilir. Olaya bağlı olarak diğer bazı alanlar da iletilir.

Bazı olay türlerinde, HTTP talebine yanıt olarak, sohbeti kabul eden temsilciye görüntülenecek veriler de gönderebilirsiniz. Bu, CRM bağlantıları için elzemdir.

call_event

Temsilcilere yeni arama geldiğinde veya mevcut aramada değişiklik olduğunda gönderilir.

Örnek:

{ "event_name": "call_event", "chat_id": 4398, "widget_id": "2853", "visitor": { "name": "John Smith", "email": "email@example.com", "phone": "+14084987855", "number": "2746", "description": "Description text", "social": {}, "chats_count": 8 }, "agent": { "id": "3599", "name": "Thomas Anderson", "email": "agent@jivosite.com", "phone": "+14083682346" }, "department": { "id": 181, "name": "Sales" }, "session": { "geoip": { "region_code": "CA", "country": "United States", "country_code": "US", "region": "California", "city": "San Francisco", "latitude": "37.7898", "longitude": "-122.3942", "organization": "Wikimedia Foundation" }, "utm": "source=google|medium=cpc|content=banner|campaign=campaign_name", "utm_json": { "source": "google", "campaign": "campaign_name", "content": "banner", "medium": "cpc", "term": "..." }, "ip_addr": "208.80.152.201", "user_agent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/54.0.2840.71 Safari/537.36" }, "page": { "url": "http://example.com/", "title": "Page title" }, "call": { "type": "callback", "phone": "+14084987855", "status": "end", "record_url": "http://example.com/record.mp3" }, "analytics": {} }

chat_accepted

Temsilci gelen sohbet talebinde ‘Kabul Et’e bastığında iletilir. Ziyaretçi hakkında bilinen tüm bilgi ve bazı temsilci bilgileri değişkenler ile iletilir. Ayrıca jivo_api.setUserToken kullanılırsa, atanmış ziyaretçi numarası da iletilir. [setUserToken].

chat_accepted olayına verilen yanıt contact_info'yu içeriyorsa, bu veri temsilciye tıpkı ziyaretçi iletişim formunu doldurmuşçasına gösterilir. Ayrıca sohbet günlüğüne kaydedilecektir.

Örnek:

{ "event_name": "chat_accepted", "widget_id": "3948", "user_token": null, "visitor": { "name": "John Smith", "email": "email@example.com", "phone": "+14084987855", "description": "Description text", "number": "2198", "social": {}, "chats_count": 1 }, "organization": { "id": "1", "name": "Company name" }, "status": { "id": "4", "title": "contact_later" }, "assigned_agent": { "id": 1, "email": "agent1@gmail.com", "name": "Agent" }, "tags": [ { "id": "17", "title": "Tag example" } ], "chat_id": 7636, "department": { "id": 281, "name": "Sales" }, "session": { "geoip": { "region_code": "CA", "country": "United States", "country_code": "US", "region": "California", "city": "San Francisco", "latitude": "37.7898", "longitude": "-122.3942", "organization": "Wikimedia Foundation" }, "utm": "source=google|medium=cpc|content=banner|campaign=campaign_name", "utm_json": { "source": "google", "campaign": "campaign_name", "content": "banner", "medium": "cpc", "term": "..." }, "ip_addr": "208.80.152.201", "user_agent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/54.0.2840.71 Safari/537.36" }, "page": { "url": "http://example.com/", "title": "Page title" }, "analytics": {}, "agent": { "id": "2016", "name": "Thomas Anderson", "email": "agent@jivosite.com", "phone": "+14083682346" }, }

Yanıt Parametreleri

Alan AdıTürAçıklama
resultstringSonuça dair açıklama. Eğer değer “OK” değilse, veri temsilciye iletilmez
custom_dataarrayEk veri alanları, setCustomData ile benzer
contact_infoobjectİletişim bilgileri alanları, setContactInfo ile benzer
enable_assignbooleanZiyaretçiyi CRM’de kaydetmek için temsilciye buton gösterilip gösterilmeyeceğini belirleyen bayrak. Buton, custom_data’da tüm alanların önünde görüntülenir.
crm_linkstring fieldsZiyaretçinin CRM’deki kartının linki. Temsilciye custom_data’da tüm alanların altında ayrı bir buton olarak gösterilir.
pageobjectTalebin oluştuğu sayfanın URLsi

custom_data

Alan AdıTürAçıklama
titlestringÖzelleştirilmiş alanın başlığı
contentstringÖzelleştirilmiş alanın içeriği

contact_info

Alan AdıTürAçıklama
namestringZiyaretçinin adı
phone opsiyonelstringZiyaretçinin telefonu
email opsiyonelstringZiyaretçinin e-postası

page

Alan AdıTürAçıklama
urlstringZiyaretçinin bulunduğu URL adresi
title opsiyonelstringZiyaretçinin bulunduğu sayfanın başlığı

Örnek:

{ "result": "ok", "custom_data": [ { "title": "Title", "content": "Content text" } ], "contact_info": { "name": "John Smith", "phone": "+14084987855", "email": "email@example.com" }, "page": { "url": "http://example.com/", "title": "Page title" } }

chat_assigned

Bir sohbet, "crm_link" parametresi kullanılarak chat_accepted olayına gönderilen yanıt sonucunda CRM'ye bağlandığında bu olay gönderilir. Ziyaretçi hakkında bilinen tüm veriler ve bazı temsilci bilgileri istek parametrelerinde gönderilecektir. Ayrıca, setUserToken kullanılarak ziyaretçinin kimliği de dahil olmak üzere parametreler widget'a gönderilmişse, bunlar da iletileceektir.

Örnek:

{ "event_name": "chat_assigned", "widget_id": "3948", "user_token": null, "visitor": { "name": "John Smith", "email": "email@example.com", "phone": "+14084987855", "number": "2198", "description": "Description text", "social": {}, "chats_count": 1 }, "organization": { "id": "1", "name": "Company name" }, "status": { "id": "4", "title": "contact_later" }, "assigned_agent": { "id": 1, "email": "agent1@gmail.com", "name": "Agent" }, "tags": [], "chat_id": 1207, "session": { "geoip": { "region_code": "CA", "country": "United States", "country_code": "US", "region": "California", "city": "San Francisco", "latitude": "37.7898", "longitude": "-122.3942", "organization": "Wikimedia Foundation" }, "utm": "source=google|medium=cpc|content=banner|campaign=campaign_name", "utm_json": { "source": "google", "campaign": "campaign_name", "content": "banner", "medium": "cpc", "term": "..." }, "ip_addr": "208.80.152.201", "user_agent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/54.0.2840.71 Safari/537.36" }, "page": { "url": "http://example.com/", "title": "Page title" }, "analytics": {}, "agent": { "id": "2016", "name": "Thomas Anderson", "email": "agent@jivosite.com", "phone": "+14083682346" }, "assign_to": "https://test-crm.com", }

Yanıt Parametreleri

Cevap olarak JSON {"result": "ok"} ya da bir hata mesajı beklenir.

Örnek:

{ "result": "ok" }

chat_updated

Ziyaretçinin iletişim bilgileri güncellendiğinde gönderilecek olay – örneğin ziyaretçi sohbet esnasında iletişim bilgileri formunu doldurursa. Ziyaretçi hakkında bilinen tüm bilgi ve bazı temsilci bilgileri değişkenler ile iletilir. Ayrıca, setUserToken kullanılarak ziyaretçinin kimliği de dahil olmak üzere parametreler widget'a gönderilmişse, bunlar da iletileceektir.

Örnek:

{ "event_name": "chat_updated", "widget_id": "3948", "user_token": null, "visitor": { "name": "John Smith", "email": "email@example.com", "phone": "+14084987855", "description": "Description text", "number": "2198", "chats_count": 1 }, "organization": { "id": "2", "name": "Company name" }, "status": { "id": "4", "title": "contact_later" }, "assigned_agent": null, "tags": [ { "id": "7", "title": "Discount" } ], "chat_id": 7507, "department": { "id": 281, "name": "Sales" }, "session": { "geoip": { "region_code": "CA", "country": "United States", "country_code": "US", "region": "California", "city": "San Francisco", "latitude": "37.7898", "longitude": "-122.3942", "organization": "Wikimedia Foundation" }, "utm": "source=google|medium=cpc|content=banner|campaign=campaign_name", "utm_json": { "source": "google", "campaign": "campaign_name", "content": "banner", "medium": "cpc", "term": "..." }, "ip_addr": "208.80.152.201", "user_agent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/54.0.2840.71 Safari/537.36" }, "page": { "url": "http://example.com/", "title": "Page title" }, "analytics": {}, "agent": { "id": "2016", "name": "Thomas Anderson", "email": "agent@jivosite.com", "phone": "+14083682346" }, }

Yanıt Parametreleri

Alan AdıTürAçıklama
resultstringSonuça dair açıklama. Eğer değer “OK” değilse, veri temsilciye iletilmez
custom_dataarrayEk veri alanları, setCustomData ile benzer
contact_infoobjectİletişim bilgileri alanları, setContactInfo ile benzer
enable_assignbooleanZiyaretçiyi CRM’de kaydetmek için temsilciye buton gösterilip gösterilmeyeceğini belirleyen bayrak. Buton, custom_data’da tüm alanların önünde görüntülenir
crm_linkstring fieldsZiyaretçinin CRM’deki kartının linki. Temsilciye custom_data’da tüm alanların altında ayrı bir buton olarak gösterilir.
pageobjectTalebin oluştuğu sayfanın URLsi

client_updated

Olay, bir müşteriye ait veri güncellemesiyle tetiklenir. Örneğin, müşteriye bir temsilci atandı veya müşterinin kategorisi değiştirildi. Bu etkinlik aynı zamanda müşterinin iletişim bilgileri aktif bir sohbetten (CRM bölümünde - Müşteriler) güncellendiğinde de gönderilir.

Örnek:

{ "event_name": "client_updated", "widget_id": "12345678", "user_token": null, "visitor": { "name": "Thomas", "email": "thomas@gmail.com", "phone": "+458745457845", "description": "Description text", "number": 1217, "chats_count": 1 }, "organization": { "id": "1", "name": "Company name" }, "status": { "id": "4", "title": "contact_later" }, "assigned_agent": { "id": 3, "email": "agent3@gmail.com", "name": "Agent3" }, "tags": [ { "id": "17", "title": "Sales" } ], "client_id": "1217" }

Yanıt Parametreleri

Cevap olarak JSON {"result": "ok"} ya da bir hata mesajı beklenir.

Örnek:

{ "result": "ok" }

chat_finished

Temsilci, uygulama sohbeti terkettiğinde gönderilen olay. Ziyaretçi hakkında bilinen tüm bilgi, sohbet kaydı ve bazı temsilci bilgileri değişkenler ile iletilir. Ayrıca, setUserToken kullanılarak ziyaretçinin kimliği de dahil olmak üzere parametreler widget'a gönderilmişse, bunlar da iletileceektir.

Örnek:

{ "event_name": "chat_finished", "widget_id": "3948", "visitor": { "name": "John Smith", "email": "email@example.com", "phone": "+14084987855", "description": "Description text", "number": "2198", "chats_count": 2 }, "organization": null, "status": null, "assigned_agent": null, "tags": [], "chat_id": 7607, "session": { "geoip": { "region_code": "CA", "country": "United States", "country_code": "US", "region": "California", "city": "San Francisco", "latitude": "37.7898", "longitude": "-122.3942", "organization": "Wikimedia Foundation" }, "utm": "source=google|medium=cpc|content=banner|campaign=campaign_name", "utm_json": { "source": "google", "campaign": "campaign_name", "content": "banner", "medium": "cpc", "term": "..." }, "ip_addr": "208.80.152.201", "user_agent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/54.0.2840.71 Safari/537.36" }, "page": { "url": "http://example.com/", "title": "Page title" }, "analytics": null, "agents": [ { "id": "2016", "name": "Thomas Anderson", "email": "agent@jivosite.com", "phone": "+14083682346" } ], "chat": { "messages": [ { "message": "<Message text is not displayed here>", "timestamp": 1665396476, "type": "visitor" }, { "message": "<Message text is not displayed here>", "timestamp": 1665396483, "type": "agent", "agent_id": 1 } ], "blacklisted": false, "rate": null }, "plain_messages": "", "html_messages": "" }

Yanıt Parametreleri

Cevap olarak JSON {"result": "ok"} ya da bir hata mesajı beklenir.

Örnek:

{ "result": "ok" }

offline_message

Ziyaretçi çevrimdışı iletişim formu ile bir mesaj gönderdiğinde gönderilecek olay. Ziyaretçi hakkında bilinen tüm bilgi ve çevrimdışı mesaj değişkenler ile iletilir. Ayrıca, setUserToken kullanılarak ziyaretçinin kimliği de dahil olmak üzere parametreler widget'a gönderilmişse, bunlar da iletileceektir.

Örnek:

{ "event_name": "offline_message", "widget_id": "3948", "user_token": null, "visitor": { "name": "John Smith", "email": "email@example.com", "phone": "+14084987855", "description": "Description text", "number": "2198", "chats_count": 1 }, "organization": null, "status": null, "assigned_agent": null, "tags": [], "chat_id": 2026, "session": { "geoip": { "region_code": "CA", "country": "United States", "country_code": "US", "region": "California", "city": "San Francisco", "latitude": "37.7898", "longitude": "-122.3942", "organization": "Wikimedia Foundation" }, "utm": "source=google|medium=cpc|content=banner|campaign=campaign_name", "utm_json": { "source": "google", "campaign": "campaign_name", "content": "banner", "medium": "cpc", "term": "..." }, "ip_addr": "208.80.152.201", "user_agent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/54.0.2840.71 Safari/537.36" }, "page": { "url": "http://example.com/", "title": "Page title" }, "analytics": {}, "message": "Message text", "offline_message_id": 1665399500726 }

Yanıt Parametreleri

Cevap olarak JSON {"result": "ok"} ya da bir hata mesajı beklenir.

Örnek:

{ "result": "ok" }

Olay Parametreleri

event

Olay adıTürAçıklama
event_namestringOlay türü
widget_idstringSohbetin geldiği kanala ait widget id. Sohbet kodunda bulunabilir
user_tokenstringBir kullanıcının ek kimliği (setUserToken yöntemi kullanılarak ayarlanabilir)
visitorobjectZiyaretçi hakkında bilgi içeren obje
organizationobjectMüşterinin atanmış olduğu firma hakkında bilgi içeren obje
statusobjectMüşterinin kategorisi
assigned_agentobjectMüşteriye atanmış temsilciye dair bilgi
tagsobjectMüşteriye atanmış etiketler
chat_idnumberSohbetin ID'si
department opsiyonelobjectZiyaretçinin seçtiği departman hakkında bilgi içeren obje
sessionobjectZiyaretçi oturumu hakkında bilgi içeren obje
pageobjectTalebin oluştuğu sayfanın URLsi
callobjectÇağrı hakkında bilgi içeren obje
analytics opsiyonelobjectAnalitiği
agentobjectTemsilci hakkında bilgi içeren obje
chatobjectSohbet mesajları günlüğü

visitor

Alan AdıTürAçıklama
name opsiyonelstringZiyaretçinin adı
email opsiyonelstringZiyaretçinin e-posta adresi
phone opsiyonelstringZiyaretçinin telefon numarası
descriptionstringZiyaretçi hakkında ek bilgi
numberstringZiyaretçi numarası
social opsiyonelobjectZiyaretçinin sosyal ağ profilleri bilgisi
chats_countnumberZiyaretçinin sohbet sayısı

organization

Alan AdıTürAçıklama
idnumberŞirket ID'si
namestringŞirket adı

status

Alan AdıTürAçıklama
idnumberMüşteri kategori ID'si
titlestringKategori adı

assigned_agent

Alan AdıTürAçıklama
idnumberAtanmış temsilci ID'si
emailstringAtanmış temsilci e-postası
namestringAtanmış temsilci adı

tags

Alan AdıTürAçıklama
idnumberEtiket ID
titlestringEtiket adı

department

Alan AdıTürAçıklama
idnumberDepartman ID
namestringDepartman adı

session

Alan AdıTürAçıklama
geoipobjectCoğrafi IP verisi
utmstringString formatında UTM bilgisi
utm_jsonobjectjson formatında UTM bilgisi
ip_addrstringZiyaretçinin IP adresi
user_agentstringZiyaretçinin tarayıcı bilgisi

page

Alan AdıTürAçıklama
urlstringZiyaretçinin bulunduğu URL adresi
title opsiyonelstringZiyaretçinin bulunduğu sayfanın başlığı

agent

Alan AdıTürAçıklama
idintTemsilciye ait ID
namestringTemsilci adı
emailstringTemsilci e-postası
phone opsiyonelstringTemsilci telefon numarası

call

Alan AdıTürAçıklama
typestringÇağrı tipi: callback, incoming, outgoing (geri-arama, gelen, giden)
phonestringZiyaretçinin telefon numarası
statusstringÇağrı durumu: start, end, agent_connected, client_connected, error (başladı, bitti, temsilci bağlandı, ziyaretçi bağlandı, hata)
reason opsiyonelstringHata sebebi (eğer hata varsa)
record_url opsiyonelstringÇağrının mp3 kaydına link (eğer çağrı bitmişse)

chat

Alan AdıTürAçıklama
messagesobjectSohbet kaydını içeren obje
blacklistedbooleanZiyaretinin temsilci tarafından engellendiğini gösterir
rate optionalstringSohbetin ziyaretçi tarafından değerlendirmesi
invitation optionalstringAkıllı tetikleyici metni

messages

Alan AdıTürAçıklama
messagestringMesaj metni
timestampintZaman etiketi-ts formatında
typestringKullanıcı türü(temsilci-ziyaretçi)
agent_idnumberMesajı gönderen temsilcinin ID'si

geoip

Alan AdıTürAçıklama
region_codestringBölge kodu
country_codestringISO ülke kodu
countrystringÜlke kodu
regionstringBölge
citystringŞehir
latitudestringEnlem
longitudestringBoylam
organizationstringİSS Şirket adı

utm_json

Alan AdıTürAçıklama
source opsiyonelstringutm_source değeri
campaign opsiyonelstringutm_campaign değeri
content opsiyonelstringutm_content değeri
medium opsiyonelstringutm_medium değeri
term opsiyonelstringutm_term değeri

CRM Webhooks API

Webhook API'sine CRM bölümünde yapılan ekleme ve düzenleme işlemlerine dair etkinlikler eklendi.

Olay verisi isteklerinin gönderileceği sunucu adresi 'Müşteri Süreçleri' bölümü -> 'CRM Webhookları' alanında yapılandırılır. İstek POST yöntemi kullanılarak gönderilir ve istek gövdesi JSON formatında iletilir.

Etkinlik kategorisi (değişiklik içeren CRM varlığı) event_type alanı tarafından belirlenir. Eylemin türü (ekleme, değiştirme, silme), event_name alanının değerine göre belirlenebilir.

Pipeline (crm_pipeline)

Bu olay 'Müşteri Süreçleri'- 'Süreçler' bölümüne yeni bir süreç eklenirken veya mevcutlardan birinini ayarları değiştirilirken gönderilir.

Olası olay türleri:

 • created_pipeline -yeni bir süreç oluşturulduğunda gönderilen olay
 • updated_pipeline - mevcut bir süreç düzenlendiğinde(aşamalar,başarısızlık sebepleri, para birimi düzenlemeleri) gönderilen olay
 • deleted_pipeline - mevcut bir süreç silindiğinde gönderilen olay

Örnek:

{ "site_id": 464056, "event_type": "crm_pipeline", "event": { "event_name": "created_pipeline", "pipeline_id": 6, "title": "Gruzly", "currency": "TRY", "pipeline_statuses": [ { "pipeline_status_id": 19, "title": "completed", "position": 0, "color": "0ed16a", "type": "system", "final_status": "successful" }, { "pipeline_status_id": 20, "title": "unsuccessful", "position": 0, "color": "76869d", "type": "system", "final_status": "unsuccessful" }, { "pipeline_status_id": 21, "title": "New", "position": 1, "color": "1fb6fd", "type": "user", "final_status": null } ], "pipeline_reject_reasons": [ { "pipeline_reject_reason_id": 21, "title": "Too expensive", "position": 0 }, { "pipeline_reject_reason_id": 22, "title": "Missed opportunity", "position": 1 }, { "pipeline_reject_reason_id": 23, "title": "Unacceptable terms", "position": 2 }, { "pipeline_reject_reason_id": 24, "title": "Chose another option", "position": 3 } ] } }

Olay Parametreleri

Parametre adıTürAçıklama
pipeline_idnumberSüreç ID'si
titlestringSüreç adı
currencystringUluslararası para birimi kodu
pipeline_statusesarraySüreç aşamaları hakkında bilgi içeren dizi
pipeline_status_idnumberAşama ID'si
titlestringAşama adı
positionnumberSıra numarası (aşamanın listedeki konumu)
colorstringÖğe rengi (HEX biçiminde belirtilir)
typestringAşamayı kimin eklediği hakkında bilgi (sistem veya kullanıcı)
final_statusstringBaşarılı veya başarısız teklif tamamlama durumu
pipeline_reject_reasonsarrayReddetme nedenleri hakkında bilgi içeren dizi. Pipeline_reject_reason_id, title ve position bilgilerini içerir.

Categories (сrm_status)

"Müşteri Süreçleri" - "Kategoriler" bölümünde müşteri kategorisi ayarları düzenlendiğinde "event_type": "crm_status" ile event gönderimi tetiklenir.

Olay türleri:

 • created_status - yeni bir kategori oluşturulduğunda gönderilen olay
 • updated_status - mevcut bir kategori düzenlendiğinde gönderilen olay
 • deleted_status - mevcut bir kategori silindiğinde gönderilen olay
 • reordered_status - süreç listesinde kategorinin sırası değiştiğinde gönderilen olay
 • assigned_status - müşteriye bir kategori atandığında gönderilen olay
 • changed_require_update_of_status - "Bir görüşmeyi sonlandırırken Kategori alanının güncellenmesi istensin" ayarı değiştirildiğinde gönderilen olay

Örnek:

{ "site_id": 464056, "event_type": "crm_status", "event": { "event_name": "assigned_status", "status": { "title": "unsuccessful", "color": "76869d", "position": 3, "status_id": 5, "new_status_id": null }, "client": { "client_id": 1, "widget": { "widget_id": 488651 }, "name": "John Smith", "avatar_url": null, "description": null, "social": null, "assigned_agent": { "assigned_agent_id": null }, "crm_link": null, "chats_count": 0, "visits_count": 0, "custom_data": null, "status": { "title": "unsuccessful", "color": "76869d", "position": 3, "status_id": 5, "new_status_id": null }, "organization": null, "tags": [], "has_deal": 1, "contacts": [{ "contact_type": "email", "contact": "johnsmith@mail.com", "channel_type": "agent_app" }], "blacklist": null } } }

Client nesnesi parametrelerinin açıklaması Webhook API belgelerinde mevcuttur: https://www.jivochat.com.tr/docs/webhooks/#event-parameters

Örnek:

{ "site_id": 464056, "event_type": "crm_status", "event": { "event_name": "created_status"/"updated_status"/"deleted_status"; "title": "Vno", "color": "0363f6", "position": 6, "status_id": 6, "new_status_id": null } }

Olay Parametreleri

Parametre adıTürAçıklama
event_namestringOlay türü
titlestringKategori adı
colorstringÖğe rengi (HEX biçiminde belirtilir)
positionnumberSıra numarası (kategorinin listedeki konumu
status_idnumberKategori ID'si
new_status_idnumberYeni kategori ID'si

Örnek:

{ "site_id": 464056, "event_type": "crm_status", "event": { "event_name": "assigned_status", "status": { "title": "unsuccessful", "color": "76869d", "position": 3, "status_id": 5, "new_status_id": null }, "client": { "client_id": 1, "widget": { "widget_id": 488651 }, "name": "John Smith", "avatar_url": null, "description": null, "social": null, "assigned_agent": { "assigned_agent_id": null }, "crm_link": null, "chats_count": 0, "visits_count": 0, "custom_data": null, "status": { "title": "unsuccessful", "color": "76869d", "position": 3, "status_id": 5, "new_status_id": null }, "organization": null, "tags": [], "has_deal": 1, "contacts": [{ "contact_type": "email", "contact": "johnsmith@mail.com", "channel_type": "agent_app" }], "blacklist": null } } }

Client nesnesine ilişkin parametrelerin açıklaması aşağıda mevcuttur

Tags (crm_client_tag)

Bu etkinliğin gönderilmesi, müşterinin profilindeki bir segmenti işaretlemek için kullanılan etiketler yönetilirken tetiklenir. "Müşteri Süreçleri" -> "Etiketler" bölümünde etiket eklemek, silmek veya birleştirmek mümkündür.

Olay türleri:

 • created_client_tag - yeni bir etiket oluşturulduğunda gönderilen olay
 • updated_client_tag - mevcut bir etiket düzenlendiğinde gönderilen olay
 • deleted_client_tag - mevcut bir etiket silindiğinde gönderilen olay
 • merged_client_tag - mevcut etiketler birleştirildiğinde gönderilen olay
 • changed_administrator_only_client_tag - "Yeni etiketler sadece yöneticiler tarafından eklenebilir" ayarı düzenlendiğinde gönderilen olay

Örnek:

{ "site_id": 464056, "event_type": "crm_client_tag"/"updated_client_tag"/"deleted_client_tag", "event": { "event_name": "created_client_tag", "tag_id": 1, "title": "Test_tag" } }
{ "site_id": 360882, "event_type":"crm_client_tag", "event": { "event_name": "merged_tag", "tag": { "tag_id": 6, "title": "NewOne" }, "merged_tags": [{ "tag_id": 9, "title": "SecondOne" }, { "tag_id": 10, "title": "ThirdOne" }] } }
{ "site_id": 360882, "event_type":"crm_client_tag", "event": { "event_name": "changed_administrator_only_client_tag", "enabled": 1 } }

Olay Parametreleri

Parametre adıTürAçıklama
event_namestringOlay türü
tag_idnumberEtiket ID'si
titlestringEtiket adı
merged_tagsarrayBirleştirilmiş etiketlerle ilgili verileri içeren dizi
enabledbooleanEtiket yönetimi ayarlarının değiştirilip değiştirilmediği: 1 - yalnızca yöneticiler etiket oluşturabilir; 0 - tüm çalışanlar etiket oluşturabilir

Deals (crm_deal)

Bu etkinlik kategorisine sahip bir istek, her yeni teklif oluşturulduğunda veya mevcut bir teklifin verileri değiştirildiğinde gönderilir.

Olay Türleri:

 • created_deal - yeni bir teklif oluşturulduğunda gönderilen olay
 • updated_deal - mevcut bir teklif düzenlendiğinde gönderilen olay
 • deleted_deal - mevcut bir teklif silindiğinde gönderilen olay

Örnek:

{ "site_id": 464056, "event_type": "crm_deal", "event": { "event_name": "created_deal"/"updated_deal"/"deleted_deal", "deal_id": 3, "client": { "client_id": 1 }, "title": "Сделка", "text": "Описание сделки", "amount": null, "pipeline": { "pipeline_id": 1, "pipeline_status": { "pipeline_status_id": 1 }, "pipeline_reject_reason": { "pipeline_reject_reason_id": null } }, "assigned_agent": { "assigned_agent_id": 1 }, "created_ts": 1677837220, "closed_ts": null, "creator_agent": { "creator_agent_id": 1 } } }

Olay Parametreleri

Parametre adıTürAçıklama
event_namestringOlay türü
deal_idnumberTeklif ID'si
clientobjectTeklifin eklendiği müşteri ayrıntılarını içeren nesne
titlestringTeklifin başlığı
textstringTeklif açıklaması
amountnumberTeklif miktarı
pipelineobjectMüşteri sürecini ve teklif kategorisini gösteren obje
assigned_agentobjectTeklife atanan temsilciye ilişkin veriler
created_tsintTimestamp
created_tsintTeklif oluşturulma zamanı-ts türünden
closed_tsintTeklif kapanma zamanı-ts türünden
creator_agentobjectTeklifi oluşturan temsilci hakında bilgi içeren obje

CRM Tasks (crm_task)

Bu olay, görevler özelliğiyle çalışırken tetiklenir: ekleme, silme, düzenleme vb. İstek gövdesi, görevin kendisiyle ilgili bilgilerin yanı sıra ilişkili müşteri ve anlaşma hakkındaki ayrıntıları da içerir.

Olay Türleri:

 • created_task - yeni bir görev oluşturulduğunda gönderilen olay
 • deleted_task - mevcut bir görev silindiğinde gönderilen olay
 • updated_task - mevcut bir görev düzenlendiğinde gönderilen olay
 • completed_task - mevcut bir görev tamamlandığında gönderilen olay
 • fired_task - görev zamanı geldiğinde gönderilen olay

Örnek:

{ "site_id": 464056, "event_type": "crm_task", "event": { "event_name": "created_task"/"deleted_task"/"updated_task"/"completed task"/"fired_task", "text": "Текст задачи", "status": "active", "task_id": 2, "agent": { "agent_id": 1 }, "client": { "client_id": 1 }, "notify_ts": 1677838380, "created_ts": 1677837822, "updated_ts": 1677837842, "show_notification": 1, "creator_agent": { "creator_agent_id": 1 }, "deal": { "deal_id": 3 } } }

Olay Parametreleri

Parametre adıTürAçıklama
event_namestringOlay türü
textstringGörev açıklaması
task_idnumberGörev ID'si
agentobjectGörevin atandığı temsilciye dair bilgiyi içeren obje
clientobjectGörevin bağlı olduğu müşteri hakkında bilgi
notify_tsintGörev hatırlatıcısının tetikleneceği zaman-ts formatında
created_tsintGörevin oluşturulma zamanı-ts formatında
updated_tsintGörevin güncellenme zamanı-ts formatında
show_notificationbooleanGörev hatırlatıcısının gösterilip gösterilmeyeceği. 1 - hatırlatma etkin, 0 - gösterilmeyecek
creator_agentobjectGörevi oluşturan temsilciye dair bilgi
dealobjectGörevle ilişkilendirilmiş teklife dair bilgi içeren obje

Organizations (crm_organization)

Bu olay, bir müşteriyle ilişkilendirilebilecek bir kuruluş(şirket) oluşturulurken gönderilir. Bu kategoride yalnızca tek bir etkinlik türü mevcuttur - created_organization, çünkü organizasyonlarla ilgili diğer işlemler mevcut değildir. İstek gövdesi yalnızca 2 parametre içerir: event_name and organization_id.

Örnek:

{ "site_id": 464056, "event_type": "crm_organization", "event": { "event_name": "created_organization", "organization_id": 3, } }

Clients (сrm_client)

Olaylar, müşteri profilini içeren eylemlerle tetiklenir: eklenmesi, düzenlenmesi veya silinmesi.

Olay Türleri:

 • assigned_agent_to_client - müşteriye bir temsilci atandığında gönderilen olay
 • created_client - bir müşteri oluşturulduğunda gönderilen olay
 • deleted_client - mevcut bir müşteri silindiğinde gönderilen olay
 • updated_client - mevcut bir müşteri profili güncellendiğinde gönderilen olay
 • changed_client_company - müşterinin ilişkili olduğu firma değiştirildiğinde gönderilen olay
 • changed_client_blacklist - müşteri karalisteye eklendiğinde veya listeden çıkartıldığında gönderilen olay
 • updated_client_contacts - müşteri iletişim bilgisi değiştirildiğinde gönderilen olay

Webhook'un gövde yapısı ve parametreleri, bu etkinlik türlerinin her biri için aynıdır.

Örnek:

{ "site_id": 464056, "event_type": "crm_client", "event": { "event_name": "assigned_agent_to_client", "client_id": 1, "widget": { "widget_id": 488651 }, "name": "John Smith", "avatar_url": null, "description": null, "social": null, "assigned_agent": { "assigned_agent_id": 2 }, "crm_link": null, "chats_count": 0, "visits_count": 0, "custom_data": null, "status": { "title": "new", "color": "1fb6fd", "position": 0, "status_id": 1, "new_status_id": null }, "organization": { "organization_id": 3, "name": "Company" }, "tags": [], "has_deal": 1, "contacts": [{ "contact_type": "email", "contact": "johnsmith@mail.com", "channel_type": "agent_app" }], "blacklist": { "agent": { "agent_id": 1 }, "block_datetime_ts": 1677838504, "unblock_datetime_ts": 1709460904, "ip_address": "109.252.14.36" } }

Olay Parametreleri

Parametre adıTürAçıklama
event_namestringOlay türü
client_idnumberMüşteri ID'si
widgetobjectMüşterinin eklendiği iletişim kanalına ilişkin bilgiler (public channel ID bilgisini içerir)
namestringMüşterinin adı
clientobjectGörevin bağlı olduğu müşteriye dair bilgi
avatar_urlstringMüşterinin avatarını içeren medya dosyasına bağlantı (böyle bir bağlantının sağlanabileceği sosyal medya kanalları ve sohbet API'leri için geçerlidir)
descriptionstringMüşteri profilindeki detaylar
socialobjectMüşterinin sosyal ağlardaki ve mesajlaşma programlarındaki profillerine bağlantılar içeren nesne
crm_linkstringMüşterinin CRM bölümündeki profiline ait bağlantı
chats_countnumberMüşteriyle yapılan sohbet sayısı
visits_countnumberZiyaret sayısı
custom_dataobjectsetCustom Data yöntemi kullanılarak iletilen müşteri hakkında ek bilgiler
statusobjectMüşteriye atanmış olan kategori
organizationobjectMüşterinin ilişkilendirilmiş olduğu şirket
tagsarrayMüşteriye atanmış etiketler
has_dealbooleanMüşteriyle bir teklif oluşturulup oluşturulmadığını belirtir
contactsarrayMüşterinin iletişim bilgileri
contact_typestringiletişim türü: phone/email - telefon numarası/e-posta adresi
contactstringtelefon numarası/e-posta adresi
channel_typestringİletişim bilgilerinin eklendiği yer: agent_app - temsilci uygulaması, widget - harici kişiler
blacklistobjectMüşterinin kara listeye eklenmesi veya engelinin kaldırılmasına ilişkin veriler
agentobjectZiyaretçiyi engelleyen temsilci hakkında bilgi
block_datetime_tsintEngelleme zamanı-ts formatında
unblock_datetime_tsintEngel kaldırma zamanı-ts formatında
ip_addressstringMüşterinin IP adresi