Mali Müşavir Nasıl Olunur?

güncellenmiş 15 Ocak 2023
Okuma zamanı5 dakika
Gürsu Yaman
Gürsu Yaman
Performans Pazarlama

Üniversitelerin iktisadi ve hukuk fakültelerindeki bölümlerden mezun olduktan sonra bazı stajlarla ve yeterlilik sınavlarıyla alınan mali müşavirlik unvanı, iş ve ticaret alanındaki kişilerin finansal ve kanuni süreçlerinin yürütülmesinden sorumlu olan meslektir. Mali müşavir ünvanı bakanlık tarafından yapılan sınavlar sonucunda kişilerin alabildiği bir unvandır. Mali müşavir kişilere; muhasebe kayıtlarının tutulması, vergi süreçlerinin takip edilmesi ve raporlandırılması gibi süreçlerle destek sağlar. Yalnızca şahıs şirketlerinde değil ticari alanda faaliyet gösteren tüm kurumların muhasebe süreçlerinde yer alır.

Aşağıdaki başlıkları takip ederek mali müşavirliğe dair birçok bilgiye detaylı şekilde ulaşabilirsiniz:

 • Mali müşavir kimdir?
 • Mali müşavir nasıl olunur?
 • Mali müşavirlerin mesleki standartları nedir?
 • Mali müşavirin görevleri nelerdir?
 • Mali müşavir iş imkanları nelerdir?

Mali Müşavir Kimdir?

Bir şirket açıldığında bu şirketin pazarladığı ürün ya da hizmetle ilgili vergilendirme süreçleri içinde olması gerekir. Aynı zamanda gelirlerin ve giderlerin bir kaydı tutularak her ay düzenli olarak takip edilmelidir. Şirketlerin her türlü ticari faaliyetinin muhasebe kalemleriyle ilgilenen kişi ise mali müşavirdir. 

Mali Müşavir Nasıl Olunur?

Mali müşavir olabilmek için üniversitelerde; maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi veya siyasal bilimler alanlarında dört yıllık lisans eğitimi almış olmak gerekir. Bu bilim dallarının eğitimini kapsayan lisansüstü programlardan mezun olunduğunda da mali müşavir olmak için temel şart sağlanır. Mali müşavir olmanın genel şartları arasında ise şunlar vardır:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Kanunda yer alan medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
 • Cezai işlemler sonucunda memuriyetten çıkarılmamış olmak
 • Vergi kaçakçılığı veya buna teşebbüs etmek gibi suçlardan hüküm giymemiş olmak

Mali müşavir, serbest ve yeminli mali müşavir olmak üzere iki gruba ayrılır:

Serbest muhasebeci mali müşavir

Eğitim süreçlerini tamamlayan mali müşavir adayı ardından staj amacıyla yeminli ya da serbest mali müşavirin yanında iki yıl boyunca çalışır. Edindiği tecrübelerle bu iki yılın ardından serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavına girer. Bu sınavı kazandığında ise mali müşavir unvanını alır.

Yeminli mali müşavir

Yeminli mali müşavir olabilmek için öncesinde en az 10 yıllık serbest mali müşavir olarak çalışılması gerekir. Ardından daha kapsamlı sınavlara girilir ve bu sınavlardan iyi sonuçlar alındıktan sonra yeminli mali müşavir olunur. Yeminli mali müşavir olunduğunda, mesleğin iyiye kullanılacağına ve kanunlara tamamen uyulacağına dair yemin edilir. Bu yemin "tasdik ve tasdikten doğan sorumluluk" olarak kanunda yer almaktadır.

Mali Müşavirlerin Mesleki Standartları Nedir?

Birçok meslek grubunda olduğu gibi mali müşavirlik mesleğinde de bazı mesleki standartlar vardır. Mesleğin yürütüldüğü süre boyunca kişinin bu noktalara dikkat ederek süreci takip etmesi önemli olacaktır. Bu sebeple bazı noktalar standartlaştırılarak kişilere bildirilir. Bunlar arasında şu gibi maddeler vardır:

 • Mali müşavirin yeterliliği ilkesi

Meslek unvanını almış olan mali müşavir, yeterliliğini sınavlarla ve sözlü mülakatlarla kanıtlamıştır. Bu yeterlik çerçevesinde karşılaştığı durumlara çözümler geliştirir.

 • Sürekli eğitim ve gelişim

Mali müşavir olduktan sonra eğitim süreci bitmez. Hazırlanan eğitim programlarına katılarak mali müşavirin kendini daima geliştirmesi gerekir. Ayrıca haberleri takip ederek yeni gelişen durumlarda sorumluluğunda olduğu şahıs ve şirketleri en kısa zamanda bildirir.

 • Dürüstlük ve tarafsızlık

Mali müşavir görevini sürdürdüğü zaman dilimi boyunca herhangi bir taraf tutarak işlem yapmaz. Kanunlar çerçevesinde hareket eder ve herhangi bir sorgulama durumunda tamamen dürüst davranır. Muhasebe kalemlerini tuttukları kurumların süreçlerini titizlikle ve özenle yürütürler.

 • Sır tutma

Meslekleri gereği mali müşavirler kurumlar hakkında bilgilere sahip olabilir. Bu bilgileri üçüncü kişilerle paylaşmazlar ve herhangi bir durumda bunları saklarlar. İfşa etmenin bir suç olduğunu bilerek bilinçli bir şekilde davranırlar.

 • Bağımsız olma

Kanunlar çerçevesinde bağımsız olan mali müşavirler kararlarının sorumluluğunu üstlenirler ve bu bağımsızlıkla mağduriyet oluşumunun önüne geçerler. Herhangi bir kişinin söylemiyle hareket etmezler.

 • Rekabet içinde olmama

Mali müşavirler birbirleriyle rekabet içinde olmak yerine birbirlerine destek olurlar. Herhangi bir müşteri rekabeti içine girmezler. İşlerini ahlaki sorumluluk alarak sürdürdükleri için birbirlerine zarar verici eylemler içinde bulunmazlar.

 • Sorumluluk bilinci içinde olma

Mali müşavirler, kişiler ve kurumlara doğru bilgiyi en anlaşılır şekilde sunarak onların sorunlarına çözüm odaklı yanıtlar getirme sorumluluğu içindedir. Doğru yönlendirmelerle bilgilendirme yaparlar.

 • Öz disiplin içinde olma

Mali müşavir birçok şeyi kontrol edip denetlediği için ay içinde gerçekleşecek gelişmeleri anında bilgilenerek bildirmelidir. Bu sebeple öz disipline sahip olması gerekir. Öz disiplini olan bir mali müşavir, hizmet sağladığı kurumları mağdur etmeyerek iş planına sadık bir süreç izler.

Mali Müşavirin Görevleri Nelerdir?

Serbest ve yeminli mali müşavir farklı görev ve sorumluluklara sahiptir. İki başlık altında bu görevler açıklanacaktır:

Serbest mali müşavir görevleri

 • Gerçek veya tüzel kişilere ait kurumların muhasebe işlemlerini yürütür. Bu işlemleri anlaşılır şekilde yapılandırır. 
 • Sıfırdan kurulan şirketlerin muhasebe sistemlerini kurar ve ayarlar.
 • SGK işlemlerini düzenli olarak takip eder.
 • Hizmet verdiği kurumların gelir ve giderlerini resmi defterlere kaydeder.
 • Mali tablolar düzenleyerek şirketlerin gelişimini raporlaştırır.
 • Aylık vergilerin düzenli olarak ödenebilmesi için elektronik ortamda vergi beyannameleri hazırlar ve kişiye göndererek vaktinde ödeme yapmasını sağlar.
 • Vergi konusunda bilgisi olmayan kişilere danışmanlık yaparak süreci anlatır. 
 • Hizmet verdiği gerçek veya tüzel kişilere ait özel raporlar hazırlayarak ihtiyaçlarını anında karşılar.
 • Vergi süreçlerine dair ceza risklerinin oluştuğu durumlarda hizmet verdiği kurumu bilgilendirerek süreci iyi bir şekilde yönetir.

Yeminli mali müşavir görevleri

 • Yeminli mali müşavirler daha çok denetleme bölümündedir. Bu sebeple herhangi bir muhasebe defteri tutmazlar. Aynı şekilde mali müşavirlik bürosu açamaz ve ortak olamazlar. 
 • Birçok konudaki tecrübe ve bilgisiyle vergi beyannemelerini düzenler ve denetler.
 • İşletmelere mali süreçlerinde destek olur. Onların belgelerini mevzuata uygun hâle getirir ve tasdik işlemlerini gerçekleştirir.
 • İşletmelere geniş kapsamda danışmanlık hizmeti sağlar. Finans ve işletme alanlarında eğitimler verir.
 • Kurumların yapmış olduğu yatırımları kaydeder ve bunları tutar.
 • Şirketin risk analizini yapar ve bunu raporlaştırarak sunar.
 • Analitik zekaya sahip olan yeminli mali müşavir, tecrübesine dayanarak hızlı çözümler geliştirir.
 • Yeminli mali müşavir yalnızca muhasebe defteri tutmaz. Bu yönüyle serbest mali müşavirden ayrılır.

Mali Müşavir İş İmkanları Nelerdir?

Mali müşavir olduktan sonra kişiler için birçok iş fırsatı vardır. Genellikle kendi ofisini açan serbest mali müşavirler, burada kişilere ve kurumlara hizmet verirler. Onların muhasebe kaydını tutarlar. Fakat yeminli mali müşavirler muhasebe kaydı tutamaz ve daha çok denetim alanında işlerini sürdürür. Bunun yanı sıra serbest mali müşavirler özel sektörde farklı noktalarda çalışabilir. Sahip oldukları bilgi ve birikimle; fon yönetimi konusunda faaliyet gösteren kurumlarda, bankada, sigorta şirketlerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında, ulusal denetim ofislerinde ve yerel yönetimlerde çalışabilirler.

Ticari alanda vergilendirme süreçleri hakkında birçok bilgiye sahip olan mali müşavirler, büyük ticaret şirketlerinde çalışarak kariyerlerinde iyi bir gelişim fırsatı yakalayabilirler. Finansal alanda çalışan ihtiyacı olan derneklerde de mali müşavirler yer alabilir. Oradaki mali süreci yöneterek kurumun herhangi riskli bir durumdan hızlı bir şekilde çıkabilmesini sağlarlar.

Bu makaleyi paylaş
Gördüklerinizi beğendiniz mi?
Şimdi kaydolun ve JivoChat'yu deneyin!
Tamamen ücretsiz, kart bilgisi gerekmez, iki dakikada hazır.