İnovasyon Nedir? 17 Adet İnovasyon Örnekleri

güncellenmiş 15 Ocak 2023
Okuma zamanı12 dakika
Gürsu Yaman
Gürsu Yaman
Performans Pazarlama

Bilginin şirketlere aktarılması, aktif olarak işlenebilen bir şey hâline gelmesi ve bunun gözlemlenebilmesini ifade eden kavrama inovasyon denir. Günümüzde daha çok dijital alanda inovasyon kavramından söz etmek mümkündür. Dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla birçok şirketin tutumu, bu duruma uyum süreci içinde olmayı bir gereklilik olarak görmekle şekillenir. Web siteleri, sosyal medyalar, e-postalar ve daha birçok inovatif faaliyetleri içinde barındıran araçlar şirketler tarafından kullanılır. Yeni olan her şeyin şirketlere bir şekilde eklemlenmesi, onları ön plana çıkaran bir etken olarak algılanacaktır. Toplum ve bireyleri ancak bu şekilde etkilemek mümkündür. Tüm bu gelişmelerin etkisiyle inovasyon kavramı daha fazla konuşulmaya başlanmıştır. 

Peki bu kadar ön planda olan ve üzerine çalışılan inovasyon nedir ve ne şekillerle ortaya çıkabilir? Yazı içinde şu başlıklar çerçevesinde inovasyondan ve inovasyon örneklerinden söz edilecektir:

 • İnovasyon nedir?
 • İnovasyon süreci nasıl gerçekleşir?
 • 17 farklı inovasyon örnekleri nelerdir?
 • İnovasyon neden önemlidir?

İnovasyon Nedir?

Kelime anlamı olarak inovasyon, yenileşim demektir. Yenileşimin gerçekleşmesi için hâlihazırda var olan bir ürün olmalıdır. Yenileşim de bu ürün üzerinde gerçekleşecektir. Özetle inovasyon, farklı ve yeni gelişen fikirlerin var olan duruma uygulanabilir hâle getirilmesini ifade eden bir kavramdır. İnovasyonun yapılması ise aktif olarak bu süreçlerin yapılandırılması ve belirli bir düzen içinde yürütülerek takip edilmesiyle gerçekleşir.

İnovasyon Süreci Nasıl Gerçekleşir?

İnovasyonun etrafında adeta bir halka şeklinde sıralanan bazı kavramlar vardır. Bu kavramlar üzerine özel olarak çalışmalar içinde olunması süreç açısından oldukça önemlidir. Halkayı takip edebilmek için öncelikle bir ürün, olgu ya da durum açısından düşünülmeye odaklanılabilir. Bu sayede inovasyonun gerçekleşme süreci daha net anlaşılacaktır. Aşağıdaki maddeleri kavramsal ve süreç açısından takip ederek inovasyon süreci hakkında daha yakından bilgi sahibi olabilirsiniz:

Fikir

Hâlihazırda var olan duruma yönelik bir fikir ortaya atılmış ya da dünyada yeni bir gelişme gerçekleşmiş olabilir. Bu fikrin ya da gelişmenin duruma etkisi üzerine tartışmakla başlayabilirsiniz. Fikir aşamasında tartışmak ve herkesin görüşünü alabilmek önemlidir. Bu aşama bir problem sonrası da gerçekleşebilir. Örneğin şirketin pazarladığı ürün ya da hizmetle ilgili problem ortaya çıkmış olabilir. Bu noktada problemin çözülebilmesi adına ortak olarak karar alabileceğiniz fikirler üzerine konuşursunuz. Fikir aşamasında şu noktalara dikkat edilmelidir:

 • Eğer bir problem varsa probleme yönelik konuşmak ve yaratıcı fikirler ortaya koyabilmek
 • Fikirlerin inovasyon sürecine eklemlenebilmesi için birçok açıdan düzenlemeye açık olması, buna yönelik de fikirlerin belirtilmesi
 • Bir problem ya da değişimle ilgili kimlerin sorumluluk alacağının netleşmesi

Risk Değerlendirmesi

Probleme ya da değişime yönelik fikirler ortaya konulduktan sonra bunların uygulanabilirliği üzerine düşünme süreci başlar. O fikirlerin ne kadar uygulanabilir olduğu, hedef kitlenin bu fikri nasıl algıladığı ve şirketin bu fikirle elde edeceği şeylerin neler olduğu netleşmelidir. Bu noktada risk almak gerekebilir. Elbette risk almak, direkt fikri uygulamak değildir. Öncesinde hedef gruba yönelik çalışmalar içinde olabilirsiniz. Onların bu yeniliği/değişimi nasıl değerlendirdiğini; hizmete ya da ürüne yönelik alma motivasyonlarının artıp artmadığı ölçebilirsiniz. Öngörebildiğiniz kadarıyla değişim sonrası da bu verilere ulaşabilirsiniz, fakat yine de bu bir risktir. Hesapladığınız ölçümlerden daha farklı sonuçlar elde edebilirsiniz. Risk almadan önce ölçüm araçlarınızı olabildiğince iyi bir şekilde düzenlemeniz ve analiz yapan kişilerin uzmanlığına dikkat etmeniz gerekecektir. Ürünlerinize ekleyeceğiniz yeni özelliklerin kullanıcılar açısından hoş görülüp görülmeyeceği de bir soru işaretidir. Bunu olabildiğince test gruplarına uygulayarak denemeye çalışabilirsiniz.

Performans Takibi

Bu süreçte fikriniz artık aktif olarak işliyor ve siz de performansınızı net bir şekilde takip edebiliyorsunuz. Takip esnasında özellikle grafiklere haftalık ve aylık periyotlar şeklinde bakmak, bunlar üzerine toplantılar düzenlemek ve neyin farklı yapılabileceğini konuşmak önemlidir. Birden çok iyi giderken grafiğin değişme ihtimali de vardır. Burada hedef kitlenizin geri bildirimlerini önceleyerek ilerlemeniz gerekecektir. Eksik ya da değiştirilmesi gereken noktalara dikkat edip bunları düzenleyerek ilerlerseniz performansınız iyi bir ivmeyle ilerleyebilir. İnovatif fikirler yalnızca teknolojik gelişmelerin takibiyle değil, hedef kitlenizin katkısıyla da ortaya çıkar.

Kurumsallık

Sürekli yeniliğe gitmek ve farklı şeyleri denemek hedef kitle açısından kafa karışıklığı yaratabilir. Örneğin tasarımdaki değişimler, logonun farklılaşması ya da ürünlerin birden çok fazla çeşitlenmesi; kurumsal kimliğin diğerleri tarafından nasıl algılandığı üzerine soru işaretleri yaratabilir. Herhangi bir sloganın, rengin, şeklin ya da spesifik bir ürünün sizin markanızı hatırlatması kurumsal kimliğin avantajlarından biridir. İnsanların bir şekilde aklında yer edinirsiniz. İnovasyon sürecinde olan bir şirket olmakla kurumsal kimliğe sahip olmak kimi zaman birbirleriyle çatışabilir. Bir yandan bir şeyleri denemek isterken diğer yandan bunun sizin kimliğiniz üzerinde nasıl bir etkisi olacağını düşünüyor olabilirsiniz. İnovasyon sürecine girdikten sonra şu noktalara dikkat ederek değişime gitmeye özen gösterebilirsiniz:

 • Ürün çeşitliliği gibi bir inovatif sürece girmek istiyorsanız bunu uygularken var olan ürünlerin geri planda kalmamasına ve birden çok fazla ürünü markaya dahil etmemeye dikkat edin.
 • Daha resmi bir dil benimsiyorsanız bu resmi dili değiştirmek istediğinizde hitap ettiğiniz kitlenin bunu nasıl algılayacağı üzerine düşünebilirsiniz. Örneğin orta yaş ve sonrasına hitap ediyorsanız bu samimi dil hoş algılanmayabilir.

Pazarlama

İnovasyon ile pazarlama birbirlerine çok uzak kavramlar değildir. Aslında inovasyonun amacı da pazarlamada olduğu gibi markanın sektörde aktif kalması, değer kaybetmemesi ve talep edilmesine yönelik faaliyetlerin gerçekleşmesidir. Pazarlamadan ayrılan noktası ise kendine özgü süreçlerle ilgilidir. İnovasyonda her ne kadar uzmanlıklar önemli olsa da herkesin konu hakkındaki fikri önemlidir. Bir şekilde değerlendirme içine alınır ve tartışılmaya değer görülür. Çünkü bir noktada etki gücü olabilme potansiyeli vardır. Pazarlama da inovasyon süreci içindedir. İnovatif bir gelişim sonrası insanlara bu gelişmeyi tanıtmak pazarlamanın alanıdır. Bu noktada şu gibi yollar üzerinden tanıtım gerçekleşebilir:

 • Sosyal medya hesapları üzerinden geri sayım yapılarak gelişme aktif olduğunda bu duyuru yapılabilir. Pazarlanan ürün ya da hizmetle ilgili çekiliş yapılarak insanların ilgisi çekilebilir.
 • Influencerlar aracılığıyla üründeki değişimler tanıtılabilir. Onların görüşlerinin paylaşılması daha fazla insana ulaşılmasında önemli bir etki oluşturur.
 • Reklamlar aracılığıyla tanıtım yapılabilir. Televizyon reklamlarının yanı sıra internette web siteleri aracılığıyla insanlara reklam olarak bunun haberi verilebilir.
 • Gelişmeye özel olarak kampanyalar düzenlenebilir. Kısa süreliğine kuponlar verilerek insanların bunlardan o anda yararlanmaları sağlanabilir. Bu sayede satın alma davranışı açığa çıkar.
 • Sınırlı sayıda üretim yapılarak daha farklı bir strateji izlemek de mümkündür. Memnun kalındığı takdirde bu üretimin artacağı imajı çizilir. Bu sayede insanlar o gelişmeyle ilgili fikirlerini paylaşmaya daha motive olabilirler.
 • Direkt pazarlama amacı gütmeyen bir bilgi paylaşımı olabilir. O ürünün faydalı bir özelliği öne çıkarılarak bahsedilmesi sağlanabilir. Bu sayede insanlar reklam olarak algılamak yerine bunu bir ihtiyaç olarak görebilirler. Satın almaya dair istekleri artabilir.

17 Adet İnovasyon Örnekleri

İnovasyon örnekleri hakkında fikir sahibi olmak kendi işinize olan bakış açınız için iyi bir referans oluşturur. İnsanların hangi sektörlerde ne gibi inovatif faaliyetler içinde olduğu, bunları nasıl sürdürdüğü ve sürdürürken ne gibi zorluklarla karşılaştığı; önemli dersler içerir. Dünyada neredeyse her sektörden inovasyona dair örnek bulunabilir. Bunda en büyük etken teknolojik gelişmelerden bağımsız bir şirket kurmanın zorluğudur. Böyle olunca bir noktada inovasyon ve teknolojinin kesişimi şirketin ürün ve hizmetine de katkı sağlar. İnovasyon örneklerini incelerken pazarlanan şeydeki inovasyonu ürün ya da hizmet olmasına dikkat ederek değerlendirebilirsiniz. Ayrıca inovasyonun önemli amaçlarından biri faydadır. Yapılan şeyin işe yarar olması ve bir probleme çözüm niteliği taşıması onu inovasyon olarak nitelendirmekte etkili olacaktır. Aşağıda birbirinden farklı sektörlerden X adet inovasyon örneğini bulabileceksiniz. 

1. Bluetooth kulaklıklar

Kablolu kulaklıkların yerini büyük ölçüde bluetooth kulaklıkların alması önemli bir inovatif gelişmedir. İnsanların artık bluetooth kulaklıkları bir ihtiyaç olarak görmeye başladığını fark edebilirsiniz. Hem taşınmasının kablolu kulaklıklara göre daha kolay olması hem de kullanım pratikliği açısından tercih edilirler. Ayrıca kulaklık ile aramalara cevap vermek ya da müziği değiştirmek gibi özellikler de sunulur. Spesifik olarak belirli markalar tercih edilse de neredeyse her markadan bluetooth kulaklığa erişmek mümkündür.

2. Akıllı kasa

Marketlerde geliştirilen akıllı kasa özelliği uzun kuyruklara dahil olmadan ve herhangi bir insanla temas etmeden kendi kendinize ödeme yapabileceğiniz bir hizmet sunar. Ürünlerinizin barkod numaralarını okutarak alışveriş yapmanıza olanak tanıyan bu hizmet robotların bazı mesleklerin önüne geçeceğinin de habercisidir. Bunun daha ileri bir versiyonunu ise Amazon sunar. Akıllı kasa gibi bir hizmet de sunmaz. İnsanlar istediklerini ürünü alıp direkt çıkabilirler. Mağaza içindeki sensörler ve her noktada yer alan kameralar otomatik olarak neyin alındığını ve fiyatını kişilere uygulama üzerinden telefonlarına yansıtır. Böylece insanlar markete girip bir şey alıp direkt çıkabilir. Otomatik bir ödeme gerçekleşir.

3. Kablosuz şarj eden cihazlar

Telefon gibi teknolojik cihazlar dışarıda kullanımları esnasında şarjları bitmesi sonucu kapanabilir. Herhangi bir priz bulunmadığında bu bir sorun olarak öne çıkar. Bu sorunu çözebilecek inovatif gelişim ise kablosuz şarj edebilen cihazların gelişimidir. Powerbank de denilen bu ürünler aracılığıyla birçok kişi özellikle elektriğe ulaşamadığı noktalarda yararlanabilir.

4. Dokunmatik fareler

Mouselar genellikle tıklama yoluyla kullanılır. Bu tıklama uzun süreli kullanımlarda parmaklarda sorunlara neden olabilir. Ayrıca ekranlarının neredeyse hepsinin dokunmatik formatta olup fareye tıklamak durumunda olmak alışkanlıkları değiştirebilir. Problem çözebilecek inovatif gelişmelerden biri dokunmatik fareler. Sağa ya da sola tıklamak yerine çift dokunarak ya da farklı şekillerde dokunmatik fareler kullanılabilir.

5. 3D yazıcılar

Bir belgenin dokümanını almak ya da fotokopi çekmek gibi işlev gören yazıcılar günümüzde 3D çıktı verme inovasyonu ile şekillenir. 3D yazıcılar neredeyse tahmin edilemeyecek birçok noktada avantaj sağlayabilecek inovatif bir gelişmedir. Bir eşyanın kaybolan parçasından bir ameliyat esnasında yardımcı olabilecek organik yapıların çıktısına kadar birçok şeyin yerine konabilecek versiyonunu çıkarmakta etkilidir. Bu yönüyle hayat kurtarıcıdır.

6. Su tutmayan kumaş

Ürünlerdeki inovatif gelişmeler yalnızca dijital alanda gerçekleşmek zorunda değildir. Su geçirmeyen kumaş önemli inovatif gelişmelerden biridir. Özellikle dışarıda çalışmak durumunda kalan işçiler ya da doğa yürüyüşleri yapanlar için su geçirmeyen kumaştan üretilen ürünler hayat kurtarıcı olmaktadır. Yalnızca bu alanlarda değil normal kullanım açısından da tercih edilebilir. Çok fazla yağmur alan bölgelerde yaşanılıyorsa bu kumaşla ürün üretimine gitmek daha faydalı olur.

7. Spor yaptıkça akbil dolduran aletler

Belediyeler inovatif gelişmeler konusunda daha fazla şey denemeye çalışır. Yakın zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından öne sürülen inovatif gelişmelerden biri de spor yaptıkça insanların akbillerini doldurabilmeleridir. Hem sağlıklı yaşam hem de bunun insanlara artı değer katabilmesi açısından önemli bir inovatif gelişme olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca aynı belediye içinde yürüyüş de sürece dahil edilip insanların yürüyüş yaptıkça akbillerini doldurabilmelerine yönelik motivasyon içeren bir gelişme de eklenmiştir.

8. Elektrikli bisikletler

Bisikletler kimi zaman bazı noktalarda ilerlemekte güçlük çekebilir. Özellikle yokuşlu yerlerde bisiklet kullanmak daha güç olmaktadır. Bu noktada faydalı olabilecek inovatif gelişmelerden biri hibrit bir model geliştirmektir. Dilediğinde insanlar bisikletlerini elektrikli olarak kullanırlar. İstedikleri zaman normal kullanıma geri dönebilirler. Böylece anlık ihtiyaçları karşılamak mümkün olacaktır.

9. Doğada çözünebilen pipetler

Pipetler plastikten yapıldığı ve kullanım alanı çok fazla olduğu için çevre açısından ciddi sorun teşkil eder. Doğada çözünemezler ve uzun yıllar boyunca çevre kirliliğine öncülük ederler. Böylece olunca pipet kullanımında bir düzenlemeye gidilmesi gerekir. İnsanların alışkanlığını değiştirmek bu noktada zordur. İnovatif bir gelişim olarak ise doğada çözünebilen pipetler üretmek iyi bir adımdır. Hem hâlâ pipet kullanımı gerçekleşmiş olacak hem de doğada çözünebildikleri için çevreye daha az zarar verecekler.

10. Çocuklar için akıllı kol saati

Ebeveynler için çocuklarının güvenliği her şeyden önce gelir. Nerede olduklarını, o anda ne yaptıklarını ve iyi olup olmadıklarını merak ederler. Bu noktada geliştirilen inovatif çalışmalardan biri de akıllı kol saatlerini çocuklar için kullanışlı hâle getirmektir. Çocukların video ya da sesle görüşme yapabilmeleri, anne ya da babalarından haberdar olabilmeleri, konum olarak nerede olduklarının görünebilmesi gibi özelliklerle akıllı saatler oldukça kullanışlıdır.

 11. Yağmur sularını arıtma teknolojisi

Gelişen son teknolojik değişimlerden biri yağmur sularının arıtılmasını içerir. Özellikle içme suyuna ulaşmanın gün geçtikçe güçleştiği günümüzde suların arıtılarak değerlendirilmesi önemli bir inovatif gelişimdir. Bu sayede bir kısmını içme suyu olarak kullanabilmek mümkün olacaktır. Su arıtmaya dair teknolojiler günümüzde oldukça önemli bir noktada durur. Bu alandaki inovasyonlar da desteklenmeye açıktır.

12. Akıllı ev teknolojileri

Teknolojinin her alana yayılmasıyla evlerde de birçok nesneye entegre edilebilir hâle geldi. İnovasyonların bu alanda yaygınlaşması da oldukça anlaşılır. Uzaktan uygulama aracılığıyla evdeki ısıtıcının, elektriğin ya da suyun kontrol edilebilmesi birçok kişi için büyük bir kolaylık yaratır. Bu teknoloji sayesinde evcil hayvanı ya da çocuğu olanlar kameralar aracılığıyla evini gözlemleyebilir. Herhangi bir durumda direkt müdahale edebileceği araçları kullanarak olası kazaların önüne geçebilirler. 

13. Otomatlar

Yiyecek, içecek ya da farklı ürünler için oluşturulan otomatlar dışarıda marketlere ya da büfelere ulaşımın olmadığı durumlarda işe yarar teknolojiler arasındadır. Kişiler ihtiyaç duydukları şeyi o anda otomatlar aracılığıyla giderebilir. Otomatlar daha da farklı inovasyonlarla birleşerek insanların hayatını kolaylaştırmaya devam etmektedir.

14. Dronelar

Drone teknolojisi birçok farklı alanda öne çıkar. Ortaya çıktığı zaman diliminden itibaren savunma sanayisinde, kargolama işlemlerinde, fotoğrafçılıkta, film ya da dizilerde ve farklı bir alan olarak ağaç dikme faaliyetlerinde dronelardan yararlanılır. Ayrıca çevre sorunlarının tespit edilmesi, olası bir problem esnasında direkt müdahale yapılması açısından dronelar iyi bir araçtır. İnovasyon olarak öne çıkabildikleri gibi kendilerine eklenen diğer özelliklerle de birçok alanda fayda sağlarlar.

15. E-kitap okuyucular

İnternet üzerinden kitap satışının öncülerinden biri olan Amazon, 2007 yılında e-kitap okuyucu Kindle’ı piyasaya sürer. Kindle, e-kitapların yüklenebildiği ve insanlara kitap gibi okuma fırsatı sunan bir cihazdır. Taşınabilirliğinin kolay olması ve seyahatlerde oldukça işe yarar bir noktada durmasıyla tercih edilir. Özellikle kitap fazlalığının da önüne geçer. Kindlelarda yalnızca kitap değil PDF formatında birçok metni okumak mümkündür.

16. Büyük markalarda kişiselleştirme

Birçok marka sizin biricik ve değerli olduğunuzu hissettirmeye yönelik çalışmalar içindedir. Bu çalışmalar arasında örneğin Starbucks’ta isminizin bardağa yazılması, YouTube ya da Netflix gibi alanlarda size özel içeriklerin sunulması, kişiselleştirmenin reklamlara yansıyarak size özel reklamların karşınıza çıkması gibi noktalardan bahsedilebilir. Bu durum markaya olan ilginizde önemli bir etki sunar. O markaya bakış açınızı da olumlu bir noktaya çeker. Bu gibi inovatif faaliyetler bireylerin ilgisini ve talebini artırır.

17. Otel yerine evler

İnovatif gelişmeler arasında öne çıkan bir gelişme de artık evlerin otellerden daha fazla tercih ediliyor olmasıdır. Bu gelişme özellikle Airbnb ile yaygınlık kazanmaya başladı. Airbnb’nin insanların evlerini otele çevirmelerine olanak tanıyan politikası sayesinde hem maddi açıdan hem de konfor açısından önemli bir gelişme yaratıldı. İnsanlar kendini evinde gibi hissedebilmek için Airbnb üzerinden gidecekleri noktalarda otel yerine ev bakmayı daha çok tercih eder. 

İnovasyon Neden Önemlidir?

İnovasyonun birçok alanda örnekleriyle karşılaşmak mümkündür. Bu kadar örneğinin olması şirketler açısından önemli bir noktada durduğunu gösterir. Yeniliğe uyum sağlamak için inovasyon sürecine hâkim olmak ve hâlihazırda var olan inovasyon örneklerini iyi bir şekilde okumak gerekir. İnovasyon şu gibi nedenlerden dolayı oldukça önemli bir noktada durmaktadır:

 • Eskiden yapılan bir şeyle öne çıkabilmek çok daha kolaydı. Hem rakipler azdı hem de teknoloji bu kadar fazla gelişmiş değildi. Bu yüzden sınırlı bir alanda bir şeyler üretiliyor ve hızlı bir şekilde öne çıkılıyordu. Günümüzde ise bir şeyler üretebilmek oldukça mümkün hâle geldiği için öne çıkmak da hızlıdır. Fakat şimdi herkes aynı anda öne çıkabildiği için şirketler bir yığın içinde kalabilir. Bunun önüne geçebilmek için inovasyon faaliyetleri önemlidir.
 • Bir fikir aynı anda birçok şirketin aklına gelebilir ya da var olan bir çalışmayı kendi bünyenize taşımak isteyebilirsiniz. Bu noktada diğerlerinden farklı olan bir şey yapmanız gerekecektir. Öne çıkabilmek özelliği birebir yapmak değil, insanların sizi tercih etmeleri için bir şey daha eklemektir. Bu da inovatif süreçlerden geçerek keşfedilir.
 • İçinde bulunduğunuz sektörde her yıl yeni bir şey ortaya çıkarma motivasyonu içerisinde olabilirsiniz. Bu motivasyonla ortaya çıkardığınız şeyin hedef kitlenize ne kadar hitap ettiği ise merak konusudur. İnovasyon faaliyetleri içinde olmak, hedef kitlenin ihtiyaçlarını okumak ya da onların ihtiyaç duyabileceği bir şeyi yaratmaktır. Bu açıdan bu süreç içinde olmak önemlidir.
 • Geleneksel olanın geride kalabilmesi için de inovasyon faaliyetleri önemlidir. İnsanların iş yaşamındaki konforunun artması, her sektörde daha insani çalışma saatlerine geçilebilmesi ve refahın artması için inovasyon içinde olmak ve bir değer üretmek gerekir.
 • Zamanı iyi yönetebilmek inovasyon faaliyetlerinin birçok alanda olabilmesiyle daha muhtemeldir. Otobüs saatlerinin takip edilebildiği bir uygulama, sonuçlar için sıra beklemek yerine e-posta ile öğrenebilmek ya da fiziksel olarak bir yerde bulunmadan uzaktan işlemleri sürdürebilmek insanlarda büyük bir artı zaman kazancı oluşturur.
 • İnovasyon faaliyetlerinin desteklenmesi ve üretilmesi ülkeler açısından da önemlidir. Bu faaliyetler ne kadar üretilir ve yaygınlaşırsa ülkede yaşayan insanların refahı da artmış olur. Bu sayede çalışmaya, üretmeye ve yeniliğe daha açık olurlar. Ülke kalkınarak diğer ülkelere göre daha iyi bir konuma yükselebilir.
Bu makaleyi paylaş
Gördüklerinizi beğendiniz mi?
Şimdi kaydolun ve JivoChat'yu deneyin!
Tamamen ücretsiz, kart bilgisi gerekmez, iki dakikada hazır.