Müşteri Memnuniyet Nasıl Sağlanır? | A'dan Z'ye Müşteri Memnuniyeti Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Okuma zamanı6 dakika
Mustafa Seçgin
Mustafa Seçgin
JivoChat TR | Partnership Manager

Müşteri memnuniyeti, hizmet ya da ürün satın alan bir müşterinin aldığı şeyle ilgili duyduğu memnuniyet oranını ifade eden bir kavramdır. Müşteriden gelen geri bildirimler neticesinde hizmet kalitesi ya da ürünün nasıl algılandığı gibi noktaları keşfetmek, işletme için pazarlama stratejilerini yeniden belirleyip düzenlemek mümkündür. Bu yönüyle müşteri memnuniyeti anketi ile sonuçlar üzerine çalışmak ve iyileştirme için adımlar atmak işletme açısından değerlidir. Bu anketler ile müşterilere belirli sorular yöneltilir, hizmete ya da ürüne ilişkin objektif çıkarımlar yapılır. Yapılan memnuniyet ölçümü sonucunda müşteri memnuniyet oranları, müşterilere ilişkin bilgilerle saptanabilir. Yalnızca işletmeden alınan hizmete dair sorular değil hedef kitlesini tanımaya yönelik de anket soruları olduğu için bu çalışmalar önemlidir.

Aşağıdaki başlıklar ile müşteri memnuniyet anketi için detaylı açıklamalara yer verilecektir:

Müşteri memnuniyeti neden önemlidir?

Müşteri memnuniyet anketlerinin rolü nedir?

Müşteri memnuniyet anketlerinin temel ilkeleri

Etkili anket soruları nasıl hazırlanır?

Anketlerin veri analizi ve yorumlanması

Örnek müşteri memnuniyet anket soruları

Müşteri memnuniyet anketlerinin başarısı

Sonuç

Müşteri Memnuniyeti Neden Önemlidir?

Müşteri memnuniyeti, işletmelere, sattıkları ürün ya da hizmetin kalitesiyle ilgili fikir veren en önemli göstergelerden biridir. Müşteri geri bildirimi ile pozitif bir müşteri memnuniyeti sağlandığında yalnızca satışlar artmaz, işletme diğerlerinin gözünde itibar da kazanır. Bu sayede içinde bulunduğu sektörde emin adımlarla yürüyen bir işletme hâline gelir.

Müşteri memnuniyeti aynı zamanda işletmeye olan sadakati yaratmak açısından da önemlidir. Sadık müşteriler sürekli gelir kaynağı oluşturarak sizin diğerleri tarafından fark edilmenizi sağlar. Bu yönüyle aynı zamanda bir reklam kaynağı olarak da görülebilirler. Böyle bir müşteri kitlesi oluşturmak ve tutmak için müşteri memnuniyetini sağlamak gerekir.

Müşteri Memnuniyet Anketlerinin Rolü Nedir?

Müşteri memnuniyet anketleri, işletmeler için hazırlanan ve müşteriler tarafından doldurulan formlardır. Bu formlar aracılığıyla; müşteriyi tanımak, hizmet ya da ürün kalitesini anlamak, müşteri sadakatini belirlemek, varsa mekân hakkında objektif fikirler duymak ve işletme çalışanlarının diğerleri tarafından nasıl algılandığını keşfetmek mümkündür. Müşteri memnuniyet anketi, tek başına birçok veriyi sunar.

Anket çalışmaları, yeni stratejiler belirlemek ve işletmeye farklı bakış açıları kazandırmak için önemlidir. Bu noktada verileri iyi değerlendirmek ve doğru analizler yapmak gerekir. Bir sonraki adımın ne olacağını saptamak açısından bu analizlerden işletme için yol haritası çıkarmak mümkündür.

Müşteri Memnuniyet Anketlerinin Temel İlkeleri

Müşteri memnuniyet anketleri, genel itibariyle belirli bir biçim içeren soruları kapsar. Bu sorular aracılığıyla hizmet veya ürün hakkında fikir edinilir, hedef kitle bir noktaya kadar belirlenir. Müşteri memnuniyet anketlerinin temel ilkeleri denildiğinde ise şu gibi noktalardan söz edilir:

Müşteri memnuniyet anketi içinde müşteriyi daha iyi tanımaya ve anlamaya yönelik açık ve kapalı uçlu sorular yer alır.

Ankette müşteri kitlesini belirlemeye yönelik demografik bilgileri isteyen sorular vardır.

Müşteri memnuniyet anketinde müşterilerin puanlama yapabilecekleri sorular sorulur. Hizmet ya da ürün bu şekilde puanlanabilir.

Anketin gerçekten okunup okunmadığını istatistiki olarak saptamak için sorular yer alır.

Etkili Anket Soruları Nasıl Hazırlanır?

Anket soruları hazırlama süreci, işletmenin gerçekten tanınıp ona uygun sorular hazırlamak için önemli bir süreçtir. Bu süreç içinde anket hazırlayan ekip için işletmedeki kişileri iyi gözlemlemek, ihtiyaç duyulan soruları saptamak ve bu soruların nasıl tarafsız sorulabileceğini keşfetmek gerekir. Müşteri memnuniyet anketi içinde şu gibi noktalar vardır:

Temel memnuniyet soruları

Temel memnuniyet soruları, genellikle müşteri ayırt edilmeksizin herkesin cevaplayabileceği sorulardır. Hizmeti ya da ürünü bir defa almış/kullanmış olmak bu soruları cevaplamak için yeterli bir kriterdir. "Ürün/hizmeti nasıl buldunuz?", "Bir daha kullanmak/almak ister misiniz?", "10 üzerinden kaç puan verirsiniz?" gibi sorular temel memnuniyet soruları kapsamındadır.

Ürün veya hizmet özellikleri hakkında sorular

Ürün veya hizmet için öne çıkan, yalnızca o işletmenin uyguladığı, bazı özellikler olabilir. Bu noktada müşteriler tarafından bu özelliklerin nasıl karşılandığını keşfetmek için sorular yöneltmek mümkündür. "Bu uygulamamızı nasıl buldunuz?", "Bu özelliği yeniden deneyimlemek için işletmemizi tercih eder misiniz?" gibi sorular bu kapsama girer.

İletişim ve müşteri hizmetleri ile ilgili sorular

Bir hizmet ya da ürünün müşteriye ulaşmadan önce, ulaştığı sırada ya da sonrasında müşteri tarafında bazı talepler oluşabilir. Bu taleplere iletişim ve müşteri hizmetleri tarafından cevaplar verilir. Müşteri memnuniyet anketi içinde böyle durumlarda alınan hizmetten memnun kalınıp kalınmadığına dair sorular yer almalıdır. "Talepleriniz tam olarak karşılandı mı?", "Sizinle iletişime geçen kişiden memnun kaldınız mı?" gibi sorular ankette yer alır.

Tutarlılık ve sürekli iyileştirme soruları

Müşteri tarafından gelecek anket yanıtları, işletme açısından sürekli iyileştirme sağlamak için önemli verilerdir. Hangi noktalarda gelişme gerektiği, tutarlılığın nasıl sağlanabileceği ve müşteriye tüm bunların aktarımı; bu sonuçlardan elde edilir. "Memnun kalmadığınız bir durum var mıydı?", "Yeniden tercih etmeyi düşünür müsünüz?" gibi sorular bu kapsamda sorulur.

Anketlerin Veri Analizi ve Yorumlanması

Müşteri memnuniyet anketi yeterli sayıda kişiye ulaştırılarak gerçek veriler elde edilmesi sağlanır. Bu noktada işletmenin büyüklüğüne göre istatistiki açıdan anlamlı veriler elde edilecek bir müşteri kitlesi gerekir. Ardından toplanan veriler farklı yöntem ve uygulamalarla analiz edilerek işletmenin dışarıdan nasıl algılandığı keşfedilir. Açık uçlu sorular aracılığıyla müşteri geri bildirimlerine ulaşılır ve bunlar değerlendilir.

Değerlendirme aşaması, analiz sonuçlarına göre objektif bir biçimde gerçekleştirilmelidir. Hedef kitlesinin iyi bulmadığı, geliştirilmesi yönünde talepte bulunduğu ve hiç hoşnut olmadığı noktalar olabilir. Bu sonuçlara dayalı eylem planı oluşturularak işletme için yeniden kalkınma noktasında faaliyetlere geçilir. Belirlenen değişim noktaları hızlı ve sistematik bir şekilde hedef kitlesine göre yeniden düzenlenir.

Örnek Müşteri Memnuniyet Anket Soruları

Müşteri memnuniyet anketi içinde kişilere sorulan soruların belirli bir amacı ve niteliği olması gerekir. Bu noktada işletme ürün ya da hizmetle ilgili; genel memnuniyeti, ürün ya da hizmet özelliklerini, iletişim ve müşteri hizmetlerini ve öneri/iyileştirme için keşfetmek amacıyla sorular yöneltir.

Genel memnuniyeti ölçen sorular

Genel memnuniyeti ölçen sorular arasında şunlar öne çıkar:

Ürün ya da hizmeti satın alma sürecinizden memnun kaldınız mı?

Ürün ya da hizmeti bir başkasına önermeyi düşünür müsünüz?

Ürün ya da hizmeti yeniden tercih etmek ister misiniz?

Ürün veya hizmet özellikleri hakkında sorular

Ürün veya hizmet özellikle hakkında şu sorular sorulur:

Ürün ya da hizmette en çok neyi beğendiniz?

Ürün ya da hizmette en çok neyi beğenmediniz?

Ürün ya da hizmette sizin için diğer markalarda olmayan özellik neydi?

İletişim ve müşteri hizmetleri ile ilgili sorular

İletişim ve müşteri hizmetlerine yönelik şu sorular öne çıkar:

Ürün ya da hizmeti alırken sormak istediğiniz noktalar için müşteri temsilcimize ulaştınız mı? Hangi kanal aracılığıyla ulaştınız?

Ürün ya da hizmet için ilettiğiniz talepleriniz zamanında karşılandı mı?

Müşteri iletişimi sırasında sizin için iyi veya kötü olan noktalar nelerdi?

Öneri ve iyileştirme için sorular

Öneri ve iyileştirme için sorulan sorular arasında şunlar vardır:

Sizce müşteri iletişimi için neyi daha iyi yapabiliriz?

Sizce ürün ya da hizmetimiz için hangi noktaları geliştirmeliyiz?

Markamızla ve ürün/hizmetlerimizle ilgili bizlere söylemek istediğiniz bir şey var mı?

Müşteri Memnuniyet Anketlerinin Başarısı

Müşteri memnuniyet anketleri, ancak işletme tarafından iyi bir şekilde değerlendirildiğinde etkili sonuçlar veren çıktılardır. Bu noktada analiz yaptıktan sonra anket sorularına verilen yanıtlarla neyin daha iyi yapılabileceğini düşünmek, buna göre aksiyon almak, işletmeyi başarılı kılacaktır.

Müşteri memnuniyet anketleri; müşterilerin işletmeden beklentilerini, neyi talep ettiklerini ve hangi ürün/hizmete daha fazla yönelim olduğunu açığa çıkarır. Bu noktada onlar tarafından gelen talepleri dinlemek ve etkili çözümler sunmak, müşteri sadakatini artıracaktır.

Sonuç

İşletmelerin gerek ürün/hizmet geliştirme süreçlerinde gerekse pazarlama stratejileri belirlemelerinde müşteri memnuniyet anketi yol gösterici bir rehber olarak öne çıkar. Memnuniyet ölçümü yaparak müşteri deneyimini anlamak, bu noktada işletmede değişimlere ve yeniliklere gitmek çok daha gerekli bir adımdır.

Müşteri geri bildirimi, bu gibi anket çalışmaları ile alındığında daha doğru ve analiz yapılabilen veriler elde edilmiş olur. İşletme için kayda değer sonuçlara ulaşmak, doğru adımlar atabilmek ve yeni düzenlemelere gitmek bu verilerle mümkündür. Anket soruları için verilen cevaplar değerlendirilerek objektif kalkınma metotları keşfedilebilir.

Bu makaleyi paylaş
Gördüklerinizi beğendiniz mi?
Şimdi kaydolun ve JivoChat'yu deneyin!
Tamamen ücretsiz, kart bilgisi gerekmez, iki dakikada hazır.